Webinars var en stor succes - dnp Visiosign

Webinars var en stor succes   

dnp Visiosign har med stor succes afholdt to webinarer i maj måned.

Ny måde at nå mange
Webinarer er en god måde hvor vi kan tage emner op som vi ved at mange efterspørger, og tilrettelægge noget undervisning dertil. Selvom vi har haft mange møder online med vores kunder har vi savnet at kunne samle flere, webinarer har været en god løsning.
 
Webinar om Covid19 indhold på infoskærmen
Det ene webinar blev afholdt den 13. maj, og handlede om hvordan infoskærmen kan bringes i spil, til at håndtere det øgede behov for kommunikation i forbindelse med Covid 19. Erik Rosenberg fortalte om gode regler til at tilrettelægge indhold på infoskærmen, og om hvorledes myndighedernes retningslinjer kan gengives på infoskærmen.
  
Webinar om at skabe mere liv på infoskærmen  
Det andet webinar blev afholdt den 19. maj, og fokuserede på at skabe mere liv på infoskærmen. Ditte Brøgger fortalte om styrkelse af den interne kommunikation. Hun gav gode råd til hvilket indhold, der passer godt til infoskærmen, og kom med nogle konkrete eksempler på indhold.
 
Nye webinarer
Vi vil løbende fortælle om nye webinarer på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev. De vil både inspirere til indhold, men kan også sagtens have mere teknisk karakter.

Let's Work
together

Vi leverer mange typer af skærmløsninger og samarbejder tæt med vores kunder om at skræddersy en løsning der afspejler organisationens behov og ønsker. 
Kontakt os