NYHEDER

Softwareopdateringen Q1 2016 er primært fejlrettelser.*

Herudover er der fokuseret på mere stabil og fleksibel afvikling af videomateriale, så har du tidligere oplevet problemer med afvikling af video, kan du ringe til HelpDesk 3915 3321 og høre mere om dine muligheder i Q1 2016. I den nye videoafvikling har du muligheden for at afvikle mp4 formater fremfor wmv. format.

Ydermere er det muligt at arbejde med indholdsskabeloner. Hvis du er interesseret i at bruge indholdsskabeloner, er du velkommen til at kontakte VisioSign.

*Denne release er gældende for alle kunder, der er gået over til Version13 - vores nyeste software version. Kunder som ikke er på Version13 endnu, flyttes løbende i 2016. Flytningen sker efter aftale med hver enkelt kunde.

DemensCentrum Aarhus arbejder aktivt med stimuli i en ny kombination af både lys, lyd og billeder til at berolige udad-reagerende demensramte borgere. VisioSign har været en del af dette projekt, hvor resultaterne af analysen viser, at de skræddersyede stimuli bl.a. får den demensramte til at falde til ro, reducerer vandring og øger nærvær og glæde.

Mennesker med demens er ofte urolige og kan have en udad-reagerende, agiteret adfærd. De kan opleve en forstyrret døgnrytme og søvnforstyrrelser. Udfordringer som kan være svære at tackle for den demensramte, personalet og de pårørende.

Når personalet leder efter en behandling er svaret ofte medicin, men det kan skabe nye problemer på grund af en række bivirkninger.

På DemensCentrum i Aarhus Kommune har man, i samarbejder med VisioSign, derfor det sidste år arbejdet målrettet med stimuli som en ikke-medicinsk løsning, for at reducere brugen af medicin og samtidig opnå en effekt i forhold til de demensrelaterede udfordringer. I 2015 etablerede centret en stimulistue, hvor lys, lyd og billeder er skræddersyet til demensramte. Det har givet et non-farmakologisk redskab, som kan afprøves før man anvender medicin.

Praktisk evidens gennem systematiske målinger
Personalet mærkede en øjeblikkelig effekt på borgerne med den nye stue, og over en periode på et halvt år har personalet systematisk registreret brugen af stuen samt effekten. Det har ført til multiple registreringer på 46 demensramte borgere.

”Den effekt vi mærkede i hverdagen, ville vi have dokumenteret. Derfor lavede vi analysen, og resultaterne taler for sig selv – stimulistuen har en klar effekt. For eksempel på de demensramte, som er vrede og urolige, altså både fysisk og psykisk reagerende. Med stimulistuen kan de finde et sted, hvor de falder til ro og kan have det godt. Og for nogle kan det ellers være meget svært,” forklarer projektleder for Stimulistuen, ergoterapeut Jeanette Jepsen.

”Vi har også mange borgere med psykisk uro, som vandrer hvileløst rundt og måske råber, eller går ud. Det er meget forstyrrende, også for medbeboerne. Nu kan vi tilbyde dem stimulistuen, og når vi har siddet der lidt sammen med dem, så kan vi ofte gå igen og de kan sidde selv. Det er en stor lettelse i forhold til ressourcerne,” forklarer Jeanette Jepsen.

Positive afledte effekter
Ud over de registrerede effekter af stimulistuen, har personalet noteret en række afledte effekter af stor betydning. Rapporten peger for eksempel på, at stuen kan støtte den svære proces omkring indflytning, udtrapning af medicin og fremme positive oplevelser sammen med pårørende.

”Vi har haft en borger som ikke kunne genkende sin egen familie. Hverken på gangen eller egen stue. Men når han kom ind på stimulistuen og havde været der i noget tid, så kunne han genkende sin familie, sin søn igen,” forklarer Jeanette Jepsen.

VisioSign - en del af projektet
Stimulistuen er en hyggelig og hjemlig stue, hvor kombinationen af lyd, lys og billeder stimulerer den demensramte i svære situationer.

”På stimulistuen tager vi højde for alle sanserne på en gang. Vi har mulighed for at skrue på alle sanserne og skræddersy et forløb ud fra det behov som en borger har i den konkrete situation. Ved målrettet at fravælge de stimuli som forstyrrer borgeren i deres opmærksomhed, og samtidig skrue op for de stimuli som er gode, skaber vi et trygt og behageligt rum for borgeren,” forklarer Jeanette Jepsen.

VisioSign har leveret en 110’’ skærm med indbyggede højtalere, som hænger på væggen, så lyd og billede kommer fra samme retning og hjælper den demente med at holde fokus. Lyden er sammensat af en musikterapeut, og omkring skærmen er opsat gardiner, for at give et indtryk af at sidde og kigge ud ad et vindue. Skærmen viser både film og billeder – fx en køretur i skolen, eller stilstående billeder, som skaber ro og vækker minder.

Forsker: Store perspektiver i metoden
Forsker i aldring og demens fra VIA University College, Rikke Gregersen har fulgt projektet nøje og besøgt DemensCentrum Aarhus, som del af fælles forskningsinteresser omkring netop terapeutisk sansestimulation (såkaldt snoezelen) og psyko-sociale interventioner.

”Der findes ikke nogen medicin mod demens. Den bedste behandling i dag er non-farmakologisk. Og her ved vi, at afgørende parametre for trivselsfremme hos borgere med demens eksempelvis med opstemt, urolig adfærd, er afhængig af personalets kompetencer og de omgivelser, som de befinder sig i,” forklarer Rikke Gregersen og fortsætter:

”Mennesker der er udfordret på at integrere sanseindtryk, mennesker der let bliver forvirret, opstemte eller modsat apatiske kan have gavn af stimulistuer, der i nøje afstemt form tilbyder behagelige lyd, syns og berøringsindtryk. Vi har et koncept her, som har en meget positiv effekt på mange borgere, og som også tilbyder små luftlommer af rekreation, som mennesker med demens kan slappe af ved.”

Noget af det Rikke Gregersen fremhæver i forhold til arbejdet med den specifikke stimulistue på Demens Centrum Aarhus, er, at den er tilrettelagt, så den indbyder til hyppig brug.

”På Demens Centrum Aarhus har de prioriteret arbejdet med stimulistuen højt, og har haft en meget professionel tilgang, hvor både personale og pårørende er blevet inddraget til at bruge stuen aktivt med borgeren. De pårørende kan opleve stort nærvær og kontakt til den demente beboer på stimulistuen, og det er positivt, at de pårørende selv har lov at betjene stuen. DemensCentrum Aarhus har valgt at tilknytte ressourcer til aktiviteten. Samtidig er hele konceptet baseret på eksisterende viden om farvers og lysets betydning for sindsstemning og reguleret vågenhed og døgnrytme, stimulation gennem afdæmpet musik, og gennem billeder og små filmsekvenser målrettet mennesker med demens, der kan vække erindringer. Det hele er tænkt sammen.”

FAKTA ARK

Kilde: DemensCentrum Aarhus, Aarhus Kommune

Praksis Evidens

Baseret på multiple observationer på tværs af 46 borgere er følgende effekter registreret:

100 %– alle 10 borgere med nedsat stemningsleje oplevede positiv effekt af opholdet i stimuli-stuen.

93 %– 13 ud af 14 borgere som var meget passive, oplevede de at blive mere vågne og aktive af stimuleringen. Oplevelsen af tristhed forsvandt i kortere eller længere tid.

86%– hos 12 ud af 14 borgere med vrede og udadreagerende adfærd har der været effekt

83 %– hos 25 ud af 30 borgere med fysisk og psykisk uro (indbefattet vandring og råben) har sanserummet haft positiv effekt

75%– hos 3 ud af 4 borgere som var dørsøgende sås effekt

63%– hos 5 ud af 8 borgere med søvnproblemer og døgnrytmeforstyrrelser oplevede man positiv effekt – at de kunne falde til ro og i søvn i stimulistuen.

Yderligere fordele
Indflytning:Ofte er indflytningen på plejecenteret en utryg og stressende begivenhed for en ny beboer. Og for pårørende og personale. Nye indtryk, lokaler, mennesker og lyde. Her anvendes stimulistuen stor succes til at berolige og støtte processen.

Pårørende:Rummet har for mange pårørende været en positiv oplevelse. Rummet virker fremmende på evnen til nærvær og genkendelse.

Ernæring:Borgerne kan her bedre finde ro til og samarbejde om at indtage mad og drikke. En kombination af beroligende lys og fokuseret opmærksomhed virker fremmende.

Overordnede konklusioner

Stimulistuen har stor effekt på urolige og udadreagerende borgere, helt op til 83-86%. Den største målrettede effekt er dog på passive borgere, hvor effekten er helt oppe på mellem 93-100%.

Stimulistuen har en positiv effekt på søvnproblemer og nærmere studier og en mere målrettet indsats vil forventeligt kunne understøtte at stimulistuen kan understøtte udtrapning af medicin.

Stimulistuen bidrager til mere kvalitative hensyn som en bedre og rolige indflytning og pårørende oplevelse og dialog. Og for flere bidrager den endvidere til at understøtte mere ro og samarbejde omkring indtag af mad og drikke.

Danfoss arbejder for at blive mere klimavenlige og er en af de danske virksomheder som er med til at drive denne udvikling worldwide. Derfor har Danfoss etableret en solcellepark ved hovedkvarteret i Sønderjylland.

Solcelleparken er en af de største i Norden. Den er på størrelse med mere end fem fodboldbaner og består af 9.300 solpaneler, som er forbundet til 130 sol-invertere. Den producerer nok strøm til at kunne dække det årlige forbrug af el hos 400 enfamilieshuse og har en samlet kapacitet på 2.1 MW. Det stod færdigt og klar til brug i 2013.
I 2014 blev der bygget et solcelleanlæg ved siden af Danfoss’ nye Campus i Chennai, Indien. Solcelleanlæggets kapacitet er på 1 MW. Dette Campus er også installeret med en lang række Danfoss produkter for at spare energi og fik for nylig den internationale LEED Platinum-grad, som er en certificering, der gives til de mest grønne og bæredygtige bygninger.

VisioSign har i samarbejde med Danfoss udviklet en LED skærm til hver af de to solcelleparker. Formålet med disse skærme er, at synliggøre effekten af solcelleparkerne, hvilket kan ses på dagsbasis, årsbasis, men også direkte som et tal for den CO2 besparelse som solcelleparken generer.

Samarbejdet om solcelleparkens LED skærm i Sønderjylland krævede dog endnu et samarbejde, for at sikre at LED-skærmen ikke forstyrrede flytrafikken til Sønderborg Lufthavn. I samarbejde med piloterne i Sønderborg Lufthavn har VisioSign og Danfoss dermed fået lavet en løsning, som ikke forstyrrer piloterne og samtidig synliggør Danfoss’ effekt af solcelleparken. 

Mandag, 16 november 2015 12:09

VisioSign inviterer til ISE 2016

VisioSign inviterer dig hermed til Integrated Systems Europe (ISE), verdens største messe for professionel Audio/Video og elektronisk system integrering.

Tirsdag, 27 oktober 2015 12:16

BlackLine skærmserie fra VisioSign

VisioSign introducerer ny produktserie – BlackLine – bestående af en møde- og konferenceskærm og 3 standermodeller i et klassisk skandinavisk design.

 

Vi konverterer nu alle til vores nye og forbedrede software.

Onsdag, 07 oktober 2015 07:52

Viscom 2015

VisioSign deltager i VISCOM messen i Düsseldorf i dagene 4. til 6. november 2015.

Onsdag, 07 oktober 2015 07:25

Digital Signage Summit i München

VisioSign A/S var repræsenteret ved denne konference i München.

Torsdag, 01 oktober 2015 13:02

Nye priser hos VisioSign

Vi har implementeret ny prisstruktur.

Alle ændringer træder i kraft fra d.1/10

Mandag, 13 Juli 2015 06:59

Infoskærme viser dig vej til bøgerne

På Ballerup Bibliotek og kommunens to kulturhuse i Måløv og Skovlunde kan du få hjælp til at finde vej til de mange materialer og faciliteter, som bibliotek og kulturhuse rummer. Standere med vejviser, Wayfinder fra VisioSign, hjælper dig på rette vej. Den funktion får ekstra værdi, når det spiller sammen med udvidede åbningstider uden personalebetjening. Ballerup Bibliotekerne har i dag godt 20 kanaler i brug, der er koblet på InfoBoard®-systemet.

”Vi har indført infoskærme ud fra ønsket om, at borgerne selv skal kunne klare det basale. Med den udvidede åbningstid - kl. 7-22 alle ugens dage - får infoskærmene ekstra stor betydning. Hvis der er megen travlhed i ekspeditionen, kan folk selv finde frem til kopimaskinen, børnebøgerne eller krimierne, eller hvad de nu søger. I et stort bibliotek, der i Ballerup er fordelt på to etager, giver det borgerne hurtigere service og kan aflaste medarbejderne, når det gælder den mere enkle instruktion og vejvisning,” siger bibliotekar Niels Frandsen, der står for udvikling af den digitale formidling og også er hjemmesideredaktør.

”Borgerne spørger stadig: ”Hvor står krimierne?” Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi som personale havde været bedre til at integrere brugen af skærmene, så de i praksis blev brugt endnu mere. Men jeg tror på sigt, at vi kan opdrage brugerne til at finde vej via vejviseren. Det handler jo bare om at sige: ”For øvrigt kan du selv finde svar på det, du spørger om, ved at bruge skærmen her” og vise dem, hvordan de gør,” siger Niels Frandsen.

Udover vejviserfunktion indeholder infostanderne også mulighed for at få kontaktoplysninger til bibliotek og kulturhuse og til at få hjælp til at udføre funktionerne selv – ”Hjælp til selvhjælp” – f.eks. ”Sådan låner du”, ”Sådan printer du”. Endvidere er de centralt placerede infostandere velegnet til at vise information om kommende events i husene og bliver dynamiske plakatsøjler med godt blikfang.

Digital formidling i biblioteksrummet
I de seneste par år har Ballerup Bibliotekerne givet høj prioritet til at få kanaler etableret til formidling af digitalt indhold i publikumsområderne. På skærme formidles information om alle de tilbud, som et moderne bibliotek og kulturhus rummer.

Det kan være præsentation af de mange digitale ressourcer, som biblioteket tilbyder adgang til. Det kan også være anbefalinger af litteratur, musik og film. Endelig kan digitale visninger i rummet have en stemningsgivende funktion.

Stil spørgsmål til forfattere
I
 samme hardwareløsning som infostanderne tilbydes også en mulighed for at gå i en form for interaktiv dialog med udvalgte forfattere. Ballerup Bibliotekerne har købt licens til et fælles bibliotekskoncept, hvor 15 forfattere præsenterer sig selv.
”Forfatterskærmen” går på skift mellem de tre huse i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

”Vi bruger det f.eks. til at præsentere ”Månedens forfatter”, hvor vi promoverer en bestemt forfatter. Ved at trykke på skærmen, hvor der er knapper med forud definerede spørgsmål – f.eks. ”Hvorfor blev du forfatter” - kan brugeren opleve forfatteren i en videosekvens besvare det pågældende spørgsmål, fortæller Niels Frandsen.

Info fra lokale foreninger
Det lokale foreningsliv har fået mulighed for at annoncere deres begivenheder.

”Vi har åbnet op for, at foreninger kan få præsenteret deres arrangementer med opslag på skærmene. Det kan f.eks. være, når den lokale fodboldklub holder generalforsamling. Det er der en del foreninger, der benytter sig af, så det er et tilbud, som synes at blive taget i brug i stigende grad,” siger Niels Frandsen.

Personalerettede skærme
For et års tid blev InfoBoard®-systemet udvidet til at omfatte fire personalerettede skærme – to på biblioteket og en på hvert af kulturhusene. Her kan medarbejderne orientere sig om, hvem der er på vagt, hvornår, og hvilke interne møder der er. Også faglig orientering, som kan have direkte relevans til medarbejdernes publikumsbetjening, vises på skærmene.

Niels Frandsen ser fortsat muligheder for at videreudvikle brugen af infoskærmene:

”Vi havde fra starten en vision om, at vi skulle udveksle informationer imellem de kommunale institutioner. Det var meningen, at man skulle kunne trække og vise informationer og nyheder fra hele kommunen. Det, håber jeg, bliver en mulighed i fremtiden,” siger Niels Frandsen.

Top 3 om infoskærme og VisioSign
God brugervenlighed

Tilfredsstillende support

Chefen er inspirerende og god til erfaringsudveksling

Fakta om Ballerup Bibliotek, kulturhusene i Måløv og Skovlunde og VisioSign:
22 kanaler i InfoBoard®-systemet – 4 infostandere, 1 forfatterskærm, 3 projektorer, 10 skærme i biblioteksrummene og 4 skærme rettet mod de godt 40 medarbejdere.

Onsdag, 29 april 2015 11:10

Royal Greenland case

Royal Greenlands fabriksanlæg i byer og bygder er spredt langs hele den Grønlandske vestkyst og en del af medarbejderne arbejder ude på havet i op til to måneder.

Royal Greenland har derfor valgt VisioSign som deres kommunikationsmiddel.

 

Se mere om hvordan Royal Greenland udnytter VisioSigns skærme her!

 

 

 

 


Onsdag, 15 april 2015 07:40

Sverige laver ny cykelrute med InfoBoard

Denne sommer indvies Kattegattruten, Sveriges første nationale cykelrute. For at gøre turen lettere vil der blive oprettet Gateways leveret af VisioSign, som er en form for minituristkontor undervejs på ruten. Læs mere om den nye cykelrute her

De fleste virksomheder har flere redaktører på deres skærme, så den nemme måde at publicere nyheder på, er vigtigt for at få informationsskærmene til at blive en naturlig del af kommunikationen. Det kan dog være lidt af en opgave, at finde ud af hvordan et opslag skal se ud - derfor har vi hos VisioSign samlet nogle tips og gode råd til, hvordan du nemt kan får et opslag til at se mere smart ud.

Hvordan udnytter du din skærm bedst muligt?

De fleste VisioSign-løsninger har med stor sandsynlighed et stort felt, et mindre felt og et bund felt. Det kalder vi ved VisioSign en 60/40 løsning, hvilket henviser til størrelsen på der store og det lille felt. Da dette er den normale og mest udbredte måde at inddele skærmen på, har VisioSign samlet mange erfaringer med, hvordan man bedst muligt udnytter denne type af design.

Skab genkendelighed gennem ensartet udtryk

Mange kommuner, virksomheder og institutioner har en designguide, som giver gode råd til logo, grafik, farver og skrifttyper. Disse skrifttyper, grafik og farver er oftest elementer, som passer godt sammen, og du sparer derfor tid på selv at skulle undersøge det. Designguiden hjælper til at skabe genkendelighed for seerne, hvorfor det altid er en god ide at følge designguiden.

Gode råd til valg af skrifttype

VisioSign anbefaler, at du bruger enten Verdana eller Arial, når du skal vælge skrifttype - mange kommuner og institutioner bruger disse skrifttyper, når de kommunikerer på deres skærme. At bruge en gennemgående neutral skrifttype som Verdana eller Arial giver et mere roligt billede, hvilket gør det nemmere at opfange informationen, for den du gerne vil kommunikere til.

Hvis I har en speciel skrifttype, som I bruger til kommunikation, men den ikke findes på Jeres løsning, kan I få denne installeret – ring til os for at få mere at vide.

STORT FELT
Det store felt skal du primært tænke som dit hovedfelt. Dette felt vil dem du kommunikere med se som det første, hvorfor dit primære og vigtige indhold skal ligge her. Indholdet i dette felt kan være alt fra opslag om arrangementer og vigtig information til billedmateriale og opslag der omhandler mærkedage.

Overskriften i dette felt vil være blikfanget, hvorfor det er en god idé at holde sig til indenfor en linje, som fanger seerens opmærksomhed. Der er ikke nogle faste anbefalinger af størrelser på overskriften, da det afhænger af hvor skærmen hænger, hvilken vinkel skærmen hænger i etc. Vi anbefaler derfor, at du prøver dig frem med overskriften – du kan evt. prøve med størrelse 40 pkt. til 70 pkt.

Udover en fangende overskrift virker billeder godt som blikfang. Nedenstående billede er et eksempel på hvordan et P-skilt kan illustrere din pointe. Denne illustration handler om parkering – har du bil med vil du derfor lægge mærke til denne information.

 

Brødteksten må gerne være lidt længere end din overskrift, men hold det stadig på tre til fire korte linjer. På denne måde kan din seer nå at læse hele teksten, inden der kommer en ny information. Som med overskriften har vi ikke nogen anbefaling til størrelsen på din brødtekst - så prøv dig frem! Start eventuelt med størrelse 30 pkt. til 50 pkt.

Det kan være en god idé at lave en henvisning i bunden af brødteksten (læs mere på hjemmesiden/kontakt Lisbeth på kontoret etc.)

HØJT FELT
I dette felt anbefaler vi ikke, at du har dine primære informationer, men derimod nogle ”bonus” eller praktiske informationer. Dette kan være åbningstider, vejret, trafikinformation eller nogle korte knap så vigtige nyheder. Det anbefales, at du har to til tre forskellige informationer til at skifte i dette felt. Vælger du at have mere end tre informationer til at skifte, skal din seer vente lang tid på f.eks. at se jeres åbningstider eller bus info. Vejret og bus tider kan blive lagt ind så det kører automatisk. Ring til VisioSign for at høre mere om automatisk vejr og trafikinformation.

Hvis du vil skrive nyheder i feltet, anbefaler vi at skriftstørrelsen er 30 pkt. til 40 pkt., men check altid om det kan læses på skærmene. Man kan selvfølge bruge billeder i feltet, men da dette felt er mindre, er det en god idé at bruge mindre billeder, for eksempel ikoner eller skilte.

BUNDFELT
Bundfeltet er et smalt langt felt, som oftest bruges til RSS-nyheder. RSS-nyheder er nyheder, som automatisk opdaterer. Eksempelvis har DR mange gode RSS-nyheder, som man kan vælge imellem, men det kan være en god idé at finde en nyhedskilde, der er relevant for netop jer. Du kan selv vælge, om det er fagligt relevante, lokale nyheder eller nyheder inden for et bestemt interessefelt, som du vil have til at rulle i bunden af din skærm. RSS-nyheder har primært to funktioner; den ene er at skabe blikfang på skærmen, ved at vise indhold, som kan være interessant, for dem du vil kommunikere med, samtidig med at det er en måde automatisk at have opdateret indhold på skærmen. Det bedste ved RSS-nyheder er, at når det er sat op, fungerer det uden vedligeholdelse. Du kan også benytte dit bundfelt til andet end RSS-nyheder - eksempelvis egne nyheder.

Kontakt VisioSign hvis du skal have hjælp med at ændre i bundfeltets RSS-nyheder eller lagt din egen nyhedskanal ind.

Tirsdag, 03 marts 2015 10:09

Danmarks Læringsfestival 2015

Den 3.-4. marts har du muligheden for at prøve en af vores touchløsninger på Danmarks Læringsfestival. Herudover kan du få inspiration til din nuværende eller måske kommende skærmvæg.

Du kan møde Solutors på Danmarks Læringfestival d. 3.-4. marts kl. 9.00-17.00 i Bella Center.

Se mere om Danmarks Læringsfestival her!

Tirsdag, 09 december 2014 12:39

VisioSign på ISE 2015

For femte år i træk udstiller VisioSign på Europas største AV-Messe i Amsterdam

Tirsdag, 09 december 2014 12:10

Se vores nye kurser for 2015

Så er vi klar med de første specialkurser for 2015

Mandag, 01 december 2014 13:22

Infoskærme med julepynt


Lad VisioSign julepynte dine infoskærme 

Tirsdag, 25 november 2014 12:59

Er du vores nye IT-supporter?

Vi søger en IT-supporter med flair for kundekontakt

Onsdag, 29 oktober 2014 13:03

Nyt stimuli-koncept målrettet demente

I samarbejde med Chromaviso og Solutors har VisioSign udviklet et særligt stimuli-koncept målrettet demente, hvor lyd og billeder gør en forskel i plejeprocessen. Det blev lanceret i sidste uge på et plejehjem i Ballerup Kommune, som har fået CURAVIVO-konceptet installeret med stor succes.

Se mere om konceptet her, hvor andre patient-løsninger fra VisioSign også kan ses

Læs spændende artikel fra Ballerup Bladet

Tirsdag, 07 oktober 2014 07:30

Vis skemainfo fra Untis på din infoskærm

Vidste du, at VisioSigns informationssystem også kan integrere med Untis?

Fredag, 12 september 2014 11:11

Spændende kundecases

DHL oplever overvældende medarbejdertilfredshed ved at anvende infoskærme som kommunikationskanal til ders medarbejdere.

Torsdag, 28 august 2014 08:00

VisioSign udvikler egen hardware

Vidste du, at VisioSign udvikler egen hardware af høj kvalitet?

Torsdag, 28 august 2014 02:00

Guten Tag!

VisioSign har netop åbnet et nyt salgskontor i Flensborg i Tyskland.

HJEMMESIDEN BRUGER COOKIES

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer

VisioSign.dk Bruger Cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

     

Copyright ©1999-2014 VisioSign A/S - All rights reserved